Đầu dò gas Sensitron

Mã sản phẩm:

Mua Hàng

Hotline: (84) 28 3512 8169

+   Công nghệ cảm biến kép Hybrid
+   Công nghệ đa cảm biến
+   Dò được nhiều loại khí khác nhau
+   Đáp ứng SIL2 và SIL3 cho cả hệ thống
+   Chứng chỉ: IECEx, ATEX & SIL 2(3)