• Đầm Già Resort Nha Trang
  Đầm Già Resort Nha Trang

  05/08/2020

  Cung cấp: Ansul Wet Chemical System Địa điểm: Nha Trang Nhà Thầu: Vingroup Loại hình: Resort Thời gian: 2017

 • Khách Sạn Park Hyatt Sài Gòn
  Khách Sạn Park Hyatt Sài Gòn

  05/08/2020

  Cung cấp: Ansul Wet Chemical System Địa điểm: Sài Gòn Nhà Thầu: Bao Thach Co., Loại hình: Khách Sạn Thời gian: 2017  

 • Burger King Phú Mỹ Hưng
  Burger King Phú Mỹ Hưng

  05/08/2020

  Cung cấp: Preventive Maintenance Service Địa điểm: Sài Gòn Nhà Thầu: Cánh Diều Xanh Loại hình: Fast Food Outlet Thời gian: 2017