• Charmington La Pointe – Sài Gòn
  Charmington La Pointe – Sài Gòn

  05/08/2020

  Cung cấp: Fire Alarm System Địa điểm: Sài Gòn Nhà Thầu: Thuan Viet Co., Loại hình: Căn Hộ Thời gian: 2017

 • Cát Bà Sunrise Resort Hải Phòng
  Cát Bà Sunrise Resort Hải Phòng

  05/08/2020

  Cung cấp: Ansul Wet Chemical System Địa điểm: Hải Phòng Nhà Thầu: Bao Thach Co., Loại hình: Resort Thời gian: 2017

 • Bitexco Sài Gòn
  Bitexco Sài Gòn

  05/08/2020

  Cung cấp: Viking Fire Protection System Địa điểm: Sài Gòn Nhà Thầu: Van Khanh Co., Loại hình: Building Thời gian: 2017

 • Vũng Me Resort Nha Trang
  Vũng Me Resort Nha Trang

  05/08/2020

  Cung cấp: Preventive Maintenance Service Địa điểm: Nha Trang Nhà Thầu: Vingroup Co., Loại hình: Resort Thời gian: 2017