Hệ thống CO2 UBE

Mã sản phẩm:

    Giá: Liên hệ

Mua Hàng

Hotline: (84) 28 3512 8169

+ Áp lực hệ thống: 150 bar
+ Áp lực kích hoạt bằng khí : 20 Bar
+ Tiêu chuẩn của bình : ISO-9809-1
+ Tiêu chuẩn van đầu chai : DIN 17659
+ Hệ thống CO2 đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn NFPA-12.
+ Tiêu chuẩn: Lloyd/ DOT