• Bitexco Sài Gòn
  Bitexco Sài Gòn

  05/08/2020

  Cung cấp: Viking Fire Protection System Địa điểm: Sài Gòn Nhà Thầu: Van Khanh Co., Loại hình: Building Thời gian: 2017

 • Vũng Me Resort Nha Trang
  Vũng Me Resort Nha Trang

  05/08/2020

  Cung cấp: Preventive Maintenance Service Địa điểm: Nha Trang Nhà Thầu: Vingroup Co., Loại hình: Resort Thời gian: 2017

 • Sheraton Four Season – Đà Nẵng
  Sheraton Four Season – Đà Nẵng

  05/08/2020

  Cung cấp: Viking Fire Protection System Địa điểm: Đà Nẵng Nhà Thầu: Sao Viet Co., Loại hình: Căn Hộ Thời gian: 2017

 • Cục Viễn Thông Hà Nội
  Cục Viễn Thông Hà Nội

  05/08/2020

  Cung cấp: Viking Fire Protection System Địa điểm: Hà Nội Nhà Thầu: Hawee Co., Loại hình: Building Thời gian: 2017